» Güncel  » Duyurular

  
Mülkiyeti Belediyemize ait 6(altı) adet arsanın satışı
19.09.2022 11:40

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda adresi, ada ve parseli, yüzölçüınü, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen 6 (ALTI ) adet taşınınaz, Çardak Belediyesi meclis salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu´nun 45,maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale şartnameleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çardak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
Duyurular
ÇARDAK MERKEZ BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI


ÇARDAK MERKEZ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


Wep Sitesi Arızası


EMEK TATİL SİTESİ 185 ADA VE 188 ADA 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


220 ADA 65 PARSEL, 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI


2023 yılı Eylül ayı meclis toplantısı


Mülkiyeti Belediyemize ait 3 (ÜÇ) adet arsanın açık teklif usulü ile satışıı


06.07.2023 TARiH VE 2023/8 SAYlLl TEMMUZ AYl OLAĞAN MECLiS TOPLANTI KARARI


08.06.2023 TARiH VE 2023/07 SAYlLl HAZiRAN AYl OLAĞANÜSTÜ MECLiS TOPLANTI KARARI


01.06.2023 TARiH VE 2023106 SAYILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI TUTANAĞI


06/11/2017, 2017/106 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 06/11/2017 2017/107 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu


Mülkiyeti Belediyemize ait 6(altı) adet arsanın satışı


Mülkiyeti Belediyemize ait 6(altı) adet arsanın satışı


449 ADA 174 NOLU PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


449 ADA 174 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


449 ADA 174 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


449 ADA 174 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


2022 yılı haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı


İnternet hatlarında düzenleme


342 ADA 67 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
12345678