» Güncel  » Duyurular

Duyurular
2.3.7.Liman başkanlığının izni olmadan kendisine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtıma yanaşamaz. 2.3.8.Gemisinin tehlikeli yükü emniyetli şekilde taşıması için seyir, manevra, demirleme, yanaşma ve ayrılmalar sırasında tüm ku
250 ADA, 228-229-230-231-323-233-234- VE 235 NOLU PARSELLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEREK 1 AYLIK ASKIYA ÇIKARILDI.
415 ADA,1-2-3-4-5-6 VE 36 NOLU PARSELLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEREK 1 ASKIYA ÇIKARILDI.
410 ADA, 1-9-10-11-12-13- VE 405 ADA, 20 VE 10 NOLU PARSELLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEREK 1 AYLIK ASKIYA ÇIKARILDI.
441 ADA, 21-22-23-24-25-26-27-28-33-34-35 VE 36 NOLU PARSELLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEREK 1 AYLIK ASKIYA ÇIKARILDI.
247 ADA, 1-2-3-4-5 VE 6 PARSELLERDE BULUNAN TAŞINMAZLARA AİT İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEREK 1 AYLIK ASKIYA ÇIKARIL.
425 ADA, 1,2,3,4,5 VE 10 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZA AİT İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI KABUL EDİLEREK 1 AYLIK ASKIYA ÇIKARILDI
514 ADA, 3 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZA AİT İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEREK 1 AYLIK ASKIYA ÇIKARILDI
ÇAKIRÇEŞME MEVKİİ 342 ADA, 149 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZA AİT İLAVE İMAR PLANI TADİLAT DOSYASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEREK 1 AYLIK ASKIYA ÇIKARILDI
421 ada, 2-3 nolu parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
427 ada, 34-35 nolu parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
443-444 ada, 6-12 nolu parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkrıldı.
437 ada, 16-23 n bolu parsellerde ulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
424 ada,129-130 parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
449 ada, parselde bulunan taşınmaza aitimar plan dosyası kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
Hamam Arkası Mevkii 514 ada, 1 Parselde bulunan taşınmaza ait Uygulama imar Planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
Buruncuk Mevkii 441 ada, 68 parselde bulunan taşınmaza ait Uygulama imar Planı Tadilat dosyası oybirliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
Başkanlık Teklifi olarak Çardak Beldesi 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Tadilatları yapıldı.
Kenan SÖNMEZLER'in 441 ada 52 parseldeki taşınmazına ait imar planı tadilatı dosyası oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Hasan GÖZSÜZ'e ait 449 ada 189 parseldeki taşınmazına ait imar planı dosyası oybirliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.


1234