» Güncel  » Duyurular
Duyurular421 ada, 2-3 nolu parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
427 ada, 34-35 nolu parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
443-444 ada, 6-12 nolu parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkrıldı.
437 ada, 16-23 n bolu parsellerde ulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar Planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
424 ada,129-130 parsellerde bulunan taşınmazlara ait Uygulama İmar planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
449 ada, parselde bulunan taşınmaza aitimar plan dosyası kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
Hamam Arkası Mevkii 514 ada, 1 Parselde bulunan taşınmaza ait Uygulama imar Planı Tadilat dosyası oy birliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
Buruncuk Mevkii 441 ada, 68 parselde bulunan taşınmaza ait Uygulama imar Planı Tadilat dosyası oybirliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkarıldı.
Başkanlık Teklifi olarak Çardak Beldesi 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Tadilatları yapıldı.
Kenan SÖNMEZLER'in 441 ada 52 parseldeki taşınmazına ait imar planı tadilatı dosyası oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Hasan GÖZSÜZ'e ait 449 ada 189 parseldeki taşınmazına ait imar planı dosyası oybirliği İle kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Şeref AVCIL'ın 722 ada,1-14 nolu parsellerde bulunan taşınmaza ait uygulama imar plan tadilatı dosyası oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Gürkan SARI'nın 495 ada 9 parseldeki taşınmazın üzerine yapılacak otel amaçlı imar plan tadilat dosyası oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Filiz YAZICI'nın 278 ada 2 parseldeki taşınmazına ait ilave imar plan dosyası oy birliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Perizat GÖNÜLDAŞ'a, 2 parselde bulunan taşınmaza ait uygulama imar palan tadilatı dosyası oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık ait 435 ada askıya çıkartıldı.
Ahmet GÜL'ün 220 ada 1 parseldeki taşınmazına ait İlave imar planı talebi oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Candaroğlu Gayrimenkul Tekstil İnşaat Otomativ Promosyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'nin 448 ada 29 parseldeki taşınmazına ait depolama amaç ilave imar planı tadilatı oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Mustafa ÇETİN'in 503 ada 2 parseldeki taşınmazına ait plan tadilat talebi oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Mehmet KAHRAMAN'nın 625 ada 3 parseldeki taşınmazına ait plan tadilat talebi oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.
Teyfik ÜYE'nin 599 ada 3 parseldeki taşınmazına ait plan tadilat talebi oybirliği ile kabul edilerek 1 aylık askıya çıkartıldı.


123