» Güncel  » Duyurular

Duyurular
06/11/2017, 2017/106 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 06/11/2017 2017/107 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu


Mülkiyeti Belediyemize ait 6(altı) adet arsanın satışı


Mülkiyeti Belediyemize ait 6(altı) adet arsanın satışı


449 ADA 174 NOLU PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


449 ADA 174 NOLU PARSELDE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


449 ADA 174 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


449 ADA 174 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


2022 yılı haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı


İnternet hatlarında düzenleme


342 ADA 67 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


342 ADA 67 PARSEL1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


353 ADA 1 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


Şubat Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı


Aralık ayı olağan meclis toplantısı


Emlak- Tahsilat Servisinden Duyurulur.


570 ada 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölcekli uygulama imar plan değişikliği


597 ada 1 parsel imar plan değişikliği


2021 Mayıs Ayı Meclis Gündemi


2021 nisan ayı meclis toplantısı


Ölçü Tartı Aletleri Periyodik Muayenesi ve Damga Duyurusu
1234567