EncümenBasri ULAŞ
Belediye Başkanı
Süleyman TEKCE
Encümen Üyesi
Süleyman GÖZSÜZ
Encümen Üyesi