Encümen


Adem KESİCİ
Satın Alma Görevlisi
İsmail ALTAY
Emlak Me.
İsmail ÇAĞLAR
Mali Hizmetler Müdür Vekili
İrem PEKER KANDEMİR
Eğitmen
Nilgün ÇAĞLAR
Başkan Sekreteri
OZAN BİNGÜL
Tahsildar
Burhan ÇELİK
Fen İşleri Müdür Vekili
Ali BARUT
Zabıta Memuru