Encümen


Birsel SERİM
Mali Hizmetler Müdür Vekili
Ergün GÜL
Yazı İşleri Müdür Vekili
Burhan ÇELİK
Fen İşleri Müdür Vekili
Nilgün BÜYÜK
Başkan Sekreteri
Şeref AVCIL
Tahsildar
Ali BARUT
Zabıta Memuru
Adem KESİCİ
Satın Alma Görevlisi