» Güncel  » Etkinliklerimiz
  Çardak Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri

Çardak’ta güreş tarihini çok daha eskilere Osmanlı’nın Rumeli’ye geçiş yıllarına (755/1354) götürmek gerekir. Zira hali hazırda zikredilen tarihleme Çardaklı Mevlevi şeyhi Daniş efendinin oğlu evlenirken 23 Ağustos 1894’te düzenlenen güreşe denk gelmesi hasebiyledir ki yüksek katılım4 ve bol ikram Çardak güreşlerini daha da meşhur kılmıştır. 4 Bahse konu bu güreşe dönemin ünlü başpehlivanları Koca Yusuf, Adalı Halil, Katrancı ve Kurtdereli pehlivanlar ile yine o yıllarda başaltında güreşen Kara Ahmed ile Bursalı Rüstem Pehlivan gibi pehlivanların katılmış ve bu güreşlerde başhakemliği ünlü pehlivanlardan Aliço’nun üstlenmiştir.

Her yıl Ağustos ayının 26 ´sında  Çardak Yağlı Pehlivan  Güreşlerimiz büyük bir coşku ile gerçekleşmektedir.EtkinliklerimizEtkinlik Adı
Çardak Panayırı
Çardak Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri


1